Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zapraszam na Treningi Umiejętności Społecznej dla nastolatków prowadzone na podstawie autorskiego programu kakTUS. Program został napisany przez Tomasza Bilickiego, Krzysztof Durnasia i Mateusza Starostę – praktyków, którzy każdego dnia pracują z nastolatkami w szkole i na warsztatach.

Szczegółowe informacje uzyskasz w biurze Pracowni poMOC

tel.798-201-307

Umiejętności społeczne to to, co umożliwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie. Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem oraz adekwatnie reagować na emocje innych. Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi, z którymi ją toczymy.

Większość ludzi nabywa umiejętności społeczne w rodzinie, przedszkolu, szkole jakby mimochodem. Dzieci rozwijają je obserwując i naśladując rodziców i innych dorosłych, czy testując różne zachowania i to, jak zareagują na nie inni. Są jednak osoby, którym nabywanie umiejętności społecznych nie przychodzi tak łatwo, np. dzieci z zespołem Aspergera czy autyzmem. Im właśnie pomaga TUS.

Razem z Tomaszem Bilickim i Mateuszem Starostą jestem autorem programu TUS adresowanego do nastolatków. Program to około 30 tematów, z których można skomponować cykl szyty na miarę dla konkretnego człowieka, zgodnie z jego potrzebami i elementami wymagającymi treningu.

Wśród tematów znajdują się miedzy innymi: Zasady dobrej komunikacji, Moje potrzeby, O wartościach, Dylematy w życiu, Emocje, Moje zasoby, Asertywność i stawianie granic, Zaufanie… i wiele innych.

TUS-y mogą być prowadzone indywidualnie lub w małych grupach.

Pracownia Wsparcia Psychologicznego poMOC

ul. Targowa 9a, 90-042 (3P).

Dołącz do Nas na: